Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slide1
  • slide2

Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.

Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.