Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slide1
  • slide2

 

Książki 

 

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla studentów i lekarzy.
Pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas

Najnowszy podręcznik medycyny rodzinnej, opracowany przez znakomity zespół autorów z całego kraju – ekspertów w różnych obszarach wiedzy medycznej.

Podręcznik podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich, „Dziedzina medycyny rodzinnej”, omawia sześć zasadniczych obszarów kompetencji lekarza rodzinnego i warunki konieczne do ich efektywnego wykorzystania w ujęciu zaprezentowanym przez Nową Definicję Medycyny Rodzinnej, opracowaną i zaakceptowaną przez Europejski Oddział Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA Europe). W drugiej części, zatytułowanej „Klinika medycyny rodzinnej”, przedstawiono najważniejsze problemy kliniczne, z jakimi ma do czynienia w swojej pracy lekarz rodzinny.

Wydawnictwo Termedia
Rok wydania: 2015

 Agresja w opiece zdrowotnej

pod redakcją Andrzeja Steciwko, Jarosława Barańskiego i Agnieszki Mastalerz-Migas

Niepokojąco wzrasta liczba incydentów agresywnego zachowania pacjentów lub członków ich rodzin wobec lekarza i pielęgniarki. Towarzyszy temu często bezradność personelu medycznego. Niniejsza publikacja zawiera wiele cennych informacji dla lekarzy i pielęgniarek. Zostały w niej przedstawione różne aspekty agresji i sposoby reagowania w określonych sytuacjach. Zostały opisane m.in. agresja ze strony pacjentów w podeszłym wieku, chorych psychicznie, dzieci i nastolatków, agresja w przychodni i na izbie przyjęć. Przedstawiono przykłady zachowań agresywnych i sposoby radzenia sobie z agresywnym pacjentem.
Wydawnictwo Elsevier
rok wydania: 2014

 Relacja lekarz-pacjent. Zrozumienie i współpraca

pod redakcją Jarosława Barańskiego i Andrzeja Steciwko

Książka, poświęcona jest szerokiej problematyce – relacji lekarza z pacjentem, obejmującej także warunki, które nie tylko sprzyjają lepszej komunikacji, lecz także stanowią przesłanki wzajemnego zrozumienia między lekarzem a pacjentem oraz ich współpracy prowadzącej do uzgodnienia wspólnej decyzji terapeutycznej. Jest zatem próbą opisu medycyny humanistycznej – otwartej na troski i niepokoje chorego, rozumiejącej i gotowej do współpracy.  Jedynie lekarz rozumiejący chorego potrafi odpowiedzialnie się o niego zatroszczyć i tylko troskliwy lekarz zdolny jest współdziałać z nim w procesie leczenia.

Wydawnictwo Elsevier

Rok wydania: 2013

 Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznawać, zapobiegać, leczyć

pod redakcją Andrzeja Steciwko i Agnieszki Mastalerz-Migas

Postęp cywilizacyjny spowodował wzrost tempa codziennego życia, nadmiar obowiązków oraz przesycenie informacjami napływającymi z różnych źródeł. Autorzy przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące stresu i jego wpływu na zaburzenia funkcjonowania organizmu, możliwości walki ze stresem w formie terapii zarówno farmakologicznej, jak i niefarmakologicznej oraz wskazali możliwości pomocy specjalistycznej osobom narażonym na przewlekły stres.

Wydawnictwo Elsevier

Rok wydania: 2012

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Jarosława Barańskiego i Andrzeja Steciwko
 Głównym celem tej publikacji jest przybliżenie wiedzy na temat wartości komunikowania interpersonalnego, form i sposobów budowania relacji terapeutycznej oraz dostarczenie informacji o tworzeniu prawidłowej relacji z chorym. Pozycja jest skierowana do wszystkich lekarzy pragnących wzbogacić swoją wiedzę z zakresu umiejętności komunikowania się z pacjentem, która jest nieodzowna w codziennej praktyce lekarskiej.

Wydawnictwo Elsevier

Rok wydania: 2012 

 

Vademecum umiejętności praktycznych lekarza rodzinnego – książka napisana z myślą o szkolących się w naszej Katedrze studentach i lekarzach rodzinnych. Stanowi ona niezbędną bazę do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych nabywanych podczas ćwiczeń w pracowniach fantomowych.

 Przewodnik po pracowniach fantomowych dla studentów anglojęzycznych.


 
Czasopisma
 
Family Medicine & Primary Care Review
To recenzowane czasopismo naukowe, dla pracowników naukowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej i dziedzin pokrewnych, nauczycieli akademickich, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej, a studentów medycyny. Czasopismo jest również przeznaczona dla tych, którzy przeprowadzają badania eksperymentalne i epidemiologiczne w innych dyscyplinach.
Czasopismo jest indeksowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt) i Index Copernicus (7,32 pkt). 

Redaktor Naczelna: dr hab. Donata Kurpas, prof. UM
Wydawca: Continuo
Pełne informacje o kwartalniku znajdziecie Państwo na jego stronach: http://www.familymedreview.org/

„Lekarz POZ/General Practitioner”
To czasopismo (kwartalnik) o charakterze edukacyjnym, skierowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy w czasie swojej praktyki mają możliwość zetknięcia się praktycznie z każdym problemem zdrowotnym – od banalnych przeziębień do ciężkich schorzeń różnych narządów.
Na łamach czasopisma można znaleźć aktualne wytyczne postępowania w diagnostyce i terapii różnych schorzeń wraz z praktycznymi komentarzami, a także opisy przypadków, wywiady i artykuły pisane przez praktyków dotyczące najczęstszych problemów codziennej praktyki lekarskiej w POZ.

Redaktor Naczelna: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Wydawca: Termedia
Więcej informacji i prenumerata:
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98

 

Publikacje naukowe pracowników KiZMR
Donata Kurpas, Joseph Church, Bożena Mroczek, Anna Hans-Wytrychowska, Aneta Nitsch-Osuch, Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Andrzej Steciwko.: The quality of primary health care for chronically ill patients – a cross-sectional study
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.4; s.501-511

Krzysztof Wytrychowski, Anna Hans-Wytrychowska, B. Nowakowska.: Familial idiopathic pulmonary fibrosis
Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788: Neurobiology of respiration; s.363-367

Donata Kurpas, B. Mroczek, M. Jasińska, D. Bielska, Aneta Nitsch-Osuch, K. Kassolik, W.M. Andrzejewski, A. Gryko, D[ominik] M. Krzyżanowski, A[ndrzej] Steciwko.: Health behaviors and quality of life among patients with chronic respiratory disease
Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.788: Neurobiology of respiration; s.401-406

Agnieszka Mastalerz-Migas, Andrzej Steciwko, Lidia B. Brydak.: Immune response to influenza vaccine in hemodialysis patients with chronic renal failure
Adv.Exp.Med.Biol. 2013 Vol.756: Respiratory regulation – the molecular approach; s.285-290

Donata Kurpas, B. Mroczek, D. Bielska.: The correlation between quality of life, acceptance of illness and health behaviors of advanced age patients
Arch.Gerontol.Geriatr. 2013 Vol.56 no.3; s.448-456

Jan Skóra, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Angiogenesis after plasmid VEGF165 gene transfer in an animal model
Cent.Eur.J.Immunol. 2013 Vol.38 no.3; s.305-309

Dagmara Pokorna-Kałwak.: Opieka nad dzieckiem zagrożonym otyłością w praktyce lekarza rodzinnego
Endokrynol.Otył.Zab.Przem.Mat. 2013 T.9 nr 3; s.77
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawiercie, 12-14 września 2013 r.

Małgorzata Cupiał, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Mass media w promocji zdrowego stylu życia
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.83-84

Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak.: Najważniejsze wnioski praktyczne z programu badania jakości nauczania w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – na podstawie wieloletnich obserwacji własnych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.167-169

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Paulina Kumięga, Bartosz J. Sapilak.: Ocena sprawności funkcjonalnej osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego w oparciu o wybrane skale testowe
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.76-79

Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Ocena wiedzy na temat grypy i jej powikłań na podstawie badań ankietowych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.342-343

Aneta Soll, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Osteoporoza – fakty i mity w opinii pacjentów
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.391-393

Agnieszka Mastalerz-Migas, Hanna Sikorska, Michał Karaszewski, Lidia B. Brydak.: Pacjenci przewlekle hemodializowani wobec grypy i profilaktyki przeciwgrypowej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.146-148

Dominika Lerch, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Poglądy i wiedza na temat szczepień przeciw grypie
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.131-133

Dagmara Pokorna-Kałwak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Satysfakcja z terapii nadciśnienia tętniczego w opinii pacjentów leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.160-162

Bartosz J. Sapilak, Monika Melon-Sapilak, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak.: Szybkie testy diagnostyczne – czy znajdą zastosowanie u pacjentów w wieku podeszłym?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.386-388

Iwona Stelmaszczyk, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Wpływ przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C na funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.2; s.170-172

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Paulina Kumięga, Bartosz J. Sapilak.: Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2013 Vol.15 no.3; s.441-446

Urszula Grata-Borkowska, Jarosław Drobnik, Andrzej Steciwko.: Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek w praktyce lekarza rodzinnego
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.Fam.Med. 2013 Vol.19 no.4; s.276-279

Agnieszka Mastalerz-Migas, Elżbieta Gwiazda, Lidia B. Brydak.: Effectiveness of influenza vaccine in patients on hemodialysis – a review
Med.Sci.Monit. 2013 Vol.19; s.1013-1018

Bożena Mroczek, Donata Kurpas, Magdalena Klera.: Sustainable development and wind farms
Probl.Ekorozw. 2013 Vol.8 no.2; s.113-122

Donata Kurpas, Bożena Mroczek, Dorota Bielska, Mariola Wojtal, Urszula Grata-Borkowska, Anna Hans-Wytrychowska, Iga Grad, Marcin Kowacki, Andrzej Szpakow.: Poziom spożycia alkoholu i palenia tytoniu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Probl.Hig.Epidemiol. 2013 T.94 nr 4; s.757-761

Donata Kurpas, Bożena Mroczek, Helena Knap-Czechowska, Dorota Bielska, Aneta Nitsch-Osuch, Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Anna Gryko, Andrzej Steciwko.: Quality of life and acceptance of illness among patients with chronic respiratory diseases
Respir.Physiol.Neurobiol. 2013 Vol.187 no.1; s.114-117

Donata Kurpas, Bożena Mroczek, Lucyna Sochocka, Joseph Church.: School age children with HIV/AIDS: possible discrimination and attitudes against
Rev.Esc.Enferm.USP 2013 Vol.47 no.6; s.1305-1310

Donata Kurpas.: Mukolityki w praktyce lekarza rodzinnego – plejotropowe działanie ambroksolu
Terapia 2013 R.21 nr 2; s.61-66

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Zbigniew Machaj, Andrzej Steciwko.: Pacjent z zespołem słabości w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2013 R.21 nr 2; s.20-26

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Mikołaj Tomczak.: Innowacyjne aplikacje telemedyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku
Zesz.Nauk.Ochr.Zdr.Zdr.Pub.Zarz. 2013 T.11 cz.B; s.302-317

Elżbieta Gwiazda, Agnieszka Mastalerz-Migas, Piotr Szyber.: Analiza częstości występowania poszczególnych zaburzeń lipidowych wśród pacjentów z rozpoznaną dyslipidemią
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.101-102

Donata Kurpas, Bożena Mroczek.: CCM (Chronic Care Model) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.309-312

Beata Babiarczyk, Beata Guzak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jarosław Drobnik.: Feeding difficulties in patients with advanced dementia – an analysis of convictions of Norwegian and Polish care staff
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.1; s.7-10

Marta Gawlik, Donata Kurpas.: Ocena poziomu wypalenia członków rodzin w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową objętych domową opieką paliatywną
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.4; s.336-340

Bartosz Sapilak, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Monika Melon-Sapilak, Mateusz Baran, Alicja Bujalska.: Ocena stanu odżywienia i siły mięśniowej pacjentów hospitalizowanych w oddziale geriatrycznym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.287-290

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Mateusz Baran, Bartosz J. Sapilak.: Porównanie czułości diagnostycznej testów przesiewowych MoCA i MMSE oraz trzech metod oceny Testu Rysowania Zegara: metody Sunderlanda, metody 7/7 i metody Shulmana w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.79-81

Bożena Mroczek, Izabela Wróblewska, Anna Kędzierska, Donata Kurpas.: Postawy dorosłych Polaków wobec osób chorych psychicznie
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.263-265

Jarosław Drobnik, Urszula Grata-Borkowska.: Rola lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową – doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.94-95

Robert Susło, Jarosław Drobnik, Jakub Trnka, Jerzy Kawecki, Jędrzej Siuta, Marcin Gęsicki.: Szybkie rozpoznawanie prawdopodobnego mechanizmu powastania nietypowych obrażeń jako istotny czynnik kierunkujący dalsze postępowanie medyczne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.4; s.374-375

Szymon Manasterski, Agata Sławin, Marzena Dawiec, Jacek Krajewski, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Świadomość zdrowotna i samoocena w zakresie otyłości i nadwagi pacjentów praktyk lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.257-259

Donata Kurpas, Łucja Pochwała, Mariola Seń, Izabela Wróblewska, Bożena Mroczek.: Trudności społeczno-ekonomiczne pacjentów ze schizofrenią
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.248-251

Roma Roemer-Ślimak, Jan Ślimak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wiedza i praktyka w zakresie samobadania piersi
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.3; s.285-286

Agnieszka Mastalerz-Migas, Agnieszka Muszyńska, Krzysztof Doskocz, Bartosz J. Sapilak, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wpływ otyłości i nadwagi na funkcję nerek w populacji pacjentów praktyki lekarza rodzinnego
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.133-135

Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Wykorzystanie karty FINDRISC jako narzędzia oceny ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.2; s.158-160

Robert Susło, Jakub Trnka, Jarosław Drobnik, Jerzy Kawecki, Jędrzej Siuta, Marcin Gęsicki.: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w wykrywaniu, weryfikowaniu i dokumentowaniu niewidocznych zewnętrznie zmian urazowych
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2014 Vol.16 no.4; s.376-377

Donata Kurpas, Joseph Church, Bożena Mroczek, Anna Hans-Wytrychowska, Zbigniew Rudkowski.: The WHO Green Page – assessment of the environmental health risks in children
J.Rural Med. 2014 Vol.9 no.1; s.7-9

Dorota Bielska, Donata Kurpas, Alicja Ołtarzewska, Maria Piotrowska-Depta, Ewa Gomółka, Mariola Wojtal, Ewa Florek.: Wzorce picia alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Przegl.Lek. 2014 T.71 nr 11; s.597-600

Donata Kurpas, Patryk Piotrowski, Dominik Marciniak, Maja Kasprzak, Bożena Mroczek, Aneta Nitsch-Osuch, Krzysztof Kassolik, Beata Karakiewicz, Dorota Bielska, Andrzej Kiejna.: Wsparcie społeczne a wybrane wskaźniki stanu zdrowia pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
Psychiatr.Pol. 2014 T.48 nr 5; s.941-960

Marta Gawlik, Donata Kurpas.: Zasady walidacji kwestionariuszy na przykladzie kwestionariusza Caregiver Quality of Life-Cancer
Puls Uczelni 2014 T.8 nr 3; s.26-29

Donata Kurpas, Bożena Mroczek, Dorota Bielska.: Rural and urban disparities in quality of life and health-related behaviors among chronically ill patients
Rural Remote Health 2014 Vol.14 no.2; poz.2485 [14 s.]

Donata Kurpas.: Wybrane modele opieki geriatrycznej w Europie i USA
W:Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zdrowia publicznego ; pod red. Beaty Karakiewicz i Anny Jurczak; Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2014; s.120-133

Konrad Janowski, Donata Kurpas, Joanna Kusz, Bożena Mroczek, Tomasz Jedynak.: Emotional control, styles of coping with stress and acceptance of illness among patients suffering from chronic somatic diseases
Stress Health 2014 Vol.30 no.1; s.34-42

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Iwona Pirogowicz.: Support for e-health services among elderly primary care patients
Telemed.e-Health 2014 Vol.20 no.8; s.696-704

Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak, Szymon Manasterski.: Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2014 R.22 nr 2; s.74-77

Radosław Fluder, Ewa Fluder, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Zespół popunkcyjny – obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego
Terapia 2014 R.22 nr 2; s.33-36

Barbara Bień, Agnieszka Jarosz, Teresa de Latour, Agnieszka Mastalerz-Migas, Krzysztof Marczewski, Katarzyna Okręglicka, Irena Ponikowska, Jerzy Woy-Wojciechowski, Anna Ziółkowska.: Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym
Wiad.Lek. 2014 T.67 nr 2 cz.1; s.124-132
Toż: Acta Balneol. 2014 T.56 nr 2; s.118-127

Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, KrzysztofKorta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174

A. Nitsch-Osuch, Donata Kurpas, E[rnest] Kuchar, K. Życińska, T. Zielonka, K. Wardyn.: Antibiotic consumption pattern in the neonatal special care unit before and after implementation of the hospital’s antibiotic policy
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.835: Neuroscience and respiration. Vol.4: Respiratory infections; s.45-51

Agnieszka Mastalerz-Migas, M. Pokorski, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, K. Doskocz, B[artosz] J. Sapilak, L.B. Brydak.: Cytokines and Toll-like receptors in the immune response to influenza vaccination
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.836: Neuroscience and respiration. Vol.5: Respiratory virology and immunogenicity; s.35-40

Donata Kurpas, B. Mroczek, J. Brodowski, M. Urban, A. Nitsch-Osuch.: Does health status influence acceptance of illness in patients with chronic respiratory diseases?
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.837: Neuroscience and respiration. Vol.6: Neurotransmitter interactions and cognitive function; s.57-66

Donata Kurpas, Maria M. Bujnowska-Fedak, Angeliki Athanasiadou, Bożena Mroczek.: Factors influencing utilization of primary health care services in patients with chronic respiratory diseases
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.866: Neuroscience and respiration. Vol.15: Noncommunicable diseases; s.71-81

Robert Susło, Jakub Trnka, Jacek Siewiera, Jarosław Drobnik.: Hypoxia-related brain dysfunction in forensic medicine
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.837: Neuroscience and respiration. Vol.6: Neurotransmitter interactions and cognitive function; s.49-56

Agnieszka Mastalerz-Migas, Maria Bujnowska-Fedak, Lidia B. Brydak.: Immune efficacy of first and repeat trivalent influenza vaccine in healthy subjects and hemodialysis patients
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.836: Neuroscience and respiration. Vol.5: Respiratory virology and immunogenicity; s.47-54

Robert Susło, Jakub Trnka, Jacek Siewiera, Jarosław Drobnik.: Ondine’s curse – genetic and iatrogenic central hypoventilation as diagnostic options in forensic medicine
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.861: Neuroscience and respiration. Vol.14: Respiratory health; s.65-73

Donata Kurpas, B. Mroczek, Z. Sitko, D. Helicka, Ernest Kuchar.: Quality of life and health care utilization in patients with chronic respiratory diseases
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.834: Neuroscience and respiration. Vol.3: Environment exposure to pollutants; s.63-74

Maria M. Bujnowska-Fedak, Donata Kurpas.: The influence of online health information on the attitude and behavior of people aged 50+
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.861: Neuroscience and respiration. Vol.14: Respiratory health; s.1-17

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Danuta Zwolińska, W. Grzeszczak, K. Zachwieja, J. Zachwieja, K. Madziarska, L. Hyla-Klekot.: The rs1800471 polymorphism of TGFB1 gene, serum TGF-beta1 level and chronic kidney disease progression
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.833: Neuroscience and respiration. Vol.2: Lung cancer and autoimmune disorders; s.37-46

Donata Kurpas, Izabela Wróblewska, K. Kassolik, W. Andrzejewski, A[ngeliki] Athanasiadou, B. Mroczek.: Unmet needs of patients with chronic respiratory diseases within primary healthcare
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.861: Neuroscience and respiration. Vol.14: Respiratory health; s.43-55

Maria M. Bujnowska-Fedak, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Usage of medical internet and e-health services by the elderly
Adv.Exp.Med.Biol. 2015 Vol.834: Neuroscience and respiration. Vol.3: Environment exposure to pollutants; s.75-80

Dorota Emilia Bielska, Donata Kurpas, Aneta Nitsch-Osuch, Ewa Gomółka, Elżbieta Ołdak, Sławomir Chlabicz, Anna Owłasiuk.: Exposure to environmental tobacco smoke and respiratory tract infections in pre-school children – a cross-sectional study in Poland
Ann.Agric.Environ.Med. 2015 Vol.22 no.3; s.524-529

Krzysztof Kassolik, Waldemar Andrzejewski, Iwona Wilk, Marcin Brzozowski, Kamila Voyce, Ewa Jaworska-Krawiecka, Barbara Nowak, Donata Kurpas.: The effectiveness of massage based on the tensegrity principle compared with classical abdominal massage performed on patients with constipation
Arch.Gerontol.Geriatr. 2015 Vol.61 no.2; s.202-211

Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak.: Trends in the use of the Internet for health purposes in Poland
BMC Public Health 2015 Vol.15; art.194 [17 s.]

Izabela Wróblewska, Piotr Oleśniewicz, Donata Kurpas, Mariusz Sołtysik, Jerzy Błaszczuk.: Analysis of spirometry results in hospitalized patients aged over 65 years
Clin.Interv.Aging 2015 Vol.10; s.1071-1076

Jarosław Drobnik, Grzegorz Odonicz-Czarnecki, Piotr Nowicki.: Epidemiologia problemów zdrowotnych dzieci na terenie Dolnego Śląska
W:Dziecko – jego zdrowie i jego środowisko ; pod red. Iwony Pirogowicz; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2015; s.11-16

Zalika Klemenc-Ketis, Donata Kurpas, Ioanna Tsiligianni, Ferdinando Petrazzuoli, Jean-Pierre Jacquet, Nicola Buono, Jose Lopez-Abuin, Christos Lionis.: Is a practice-based rural research network feasible in Europe?
Eur.J.Gen.Pract. 2015 Vol.21 no.3; s.203-209

Ewa Drabik-Danis, Anna Hans-Wytrychowska.: Aktualne bilanse zdrowia w pediatrii – wybrane zagadnienia
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.143-146

Katarzyna Szwamel, Donata Kurpas.: Analiza struktury świadczeń medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń udzielanych pacjentom z niewielkimi urazami
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.124-130

Anna Hans-Wytrychowska, Krzysztof Wytrychowski, Ewa Drabik-Danis.: Bilanse zdrowia u dorosłych – skuteczne narzędzie profilaktyki?
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.147-151

Ewa Chorążyczewska, Bartosz J. Sapilak.: Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych w grupie pacjentów powyżej 65. roku życia w wybranej placówce podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem testu MMSE oraz testu rysowania zegara
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.86-89

Marta Maria Gawlik, Donata Kurpas.: Ocena skuteczności terapii bólu i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie pacjentów objętych domową opieką paliatywną
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.98-102

Urszula Teresa Grata-Borkowska, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Jarosław Drobnik.: Postawa wobec aplikacji telemedycznych, ich znajomość i zastosowanie w pracy lekarzy i rehabilitantów – doniesienie wstępne
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.103-106

Donata Kurpas, Jean-Baptiste Kern, Jean-Pierre Jacquet, Jane Randall-Smith, Bożena Mroczek.: Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób – przykłady z Europy i USA
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.152-156

Bożena Mroczek, Bogumiła Marcinkiewicz, Magdalena Kuczyńska, Donata Kurpas.: Samoocena stanu zdrowia pacjentów z jaskrą
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2015 Vol.17 no.2; s.115-119

Wiktor Zajchowski, Bartosz Sapilak, Magdalena Bujnowska-Fedak.: Stres zawodowy w grupie przedstawicieli firm farmaceutycznych – doniesienie wstępne
Forum Med.Rodz. 2015 T.9 nr 3; s.255-257

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Piotr Dzięgiel, Bartosz Puła, Katarzyna Ratajczak-Wielgomas, Karolina Jabłońska, Donata Kurpas, Tomasz Halski, Christopher Kobierzycki, Marzenna Podhorska-Okołów.: Massage may initiate tendon structural changes – a preliminary study
In Vivo 2015 Vol.29 no.3; s.365-369

Iwona Wilk, Donata Kurpas, Bożena Mroczek, Waldemar Andrzejewski, Ewa Okręglicka-Forysiak, Ewa Krawiecka-Jaworska, Krzysztof Kassolik.: Application of tensegrity massage to relive complications after mastectomy – case report
Rehabil.Nurs. 2015 Vol.40 no.5; s.294-304

Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Urszula Grata-Borkowska.: Use of telemedicine-based care for the aging and elderly: promises and pitfalls
Smart Homecare Technol.TeleHealth 2015 Vol.3; s.91-105

Dagmara Pokorna-Kałwak, Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, Anna Hans-Wytrychowska.: Niealergiczny i alergiczny nieżyt nosa
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.40-43

Anna Hans-Wytrychowska, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – rola leków doustnych
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.55-59

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Opieka nad dzieckiem z przewlekłą chorobą nerek w praktyce lekarza rodzinnego
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.80-84

Donata Kurpas, Marta Gawlik.: Terapia bólu nienowotworowego w praktyce lekarza rodzinnego – leki opioidowe
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.70, 73-77

Mateusz Baran, Magdalena Bujnowska-Fedak, Dagmara Pokorna-Kałwak.: Współczesne problemy epidemiologiczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w krztuścu
Terapia 2015 R.23 nr 3 z.1; s.44-49