Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • slide1
  • slide2

Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko. W tym czasie Zakład funkcjonował na bazie Pracowni Immunoflourescencji i Badań Eksperymentalnych Katedry i Kliniki Nefrologii AM we Wrocławiu przy ul. Traugutta 57/59, którą kierował prof. Andrzej Steciwko. Intensywnie poszukiwano nowej siedziby dla Zakładu, ponieważ dotychczasowa, ze względu na zbyt małą liczbę i powierzchnię pomieszczeń, a także coraz liczniejszy personel i wzrastającą liczbę zadań, przestała się nadawać do tej funkcji.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6. 24 maja 1994 r. J. M. Rektor Akademii Medycznej – prof. Jerzy Czernik zwrócił się do Dyrektora Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia o przekazanie Akademii Medycznej na własność posesji wraz z budynkiem przy ulicy Syrokomli. Pismo to było efektem wcześniejszych działań kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej, zmierzających do znalezienia docelowej siedziby tej placówki. W listopadzie 1994 r., po załatwieniu wszystkich formalności, podpisano w Sali Senatu AM akt notarialny. Pieniądze na przebudowę obiektu otrzymano z Funduszu PHARE i Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 1995 r.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.
Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Obecnie Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej prowadzi szkolenie przeddyplomowe dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, a także szkolenie podyplomowe – dla lekarzy w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.